Proje TakvimiSırada Ne Var?

Proje boyunca gerçekleşecek faaliyetleri aşağıda görebilirsiniz.

*Eğer faaliyet gerçekleşmişse faaliyetle ilgili sunum, rapor, döküman ve video gibi indirilebilir içeriklere “Daha Fazla” butonundan ulaşabilirsiniz. Eğer faaliyetin gerçekleşmesine kısa bir zaman kaldıysa kayıt olmak için “Daha Fazla”  butonunu kullanabilirsiniz. Ancak faaliyetin gerçekleşmesine uzun bir süre varsa bir uyarı ile karşılaşırsınız.

Proje faaliyetleri bir başlangıç ​​toplantısı ile başlayacaktır. İşlerin dağılımı belirlenecek ve ortaklarla anlaşmalar tamamlanacaktır. Bu anlaşmalar, proje faaliyetleri ve takip aşamaları sırasındaki rol ve sorumlulukları netleştirecektir. Uygulanacak faaliyetlerin bir programını detaylandırmak için bir proje planı oluşturulacaktır. Mali ve organizasyonel konular tartışılacaktır. İletişim kanalları kurulacak. SuTP ve LHC işletmelerine etkin bir şekilde ulaşma stratejileri tartışılacaktır. Toplantıda yapılan tüm hazırlıklar e-posta yoluyla paydaşlarla paylaşılacaktır.

Faaliyetin hedefi, iş fikirleri geliştirmesi gereken SuTP ve LHC girişimcileri için atölye hizmetleri kurmaktır. Çalıştaylar, ilk düşünceler, bunların fikirlere dönüşmesi ve fikirlerin arkasındaki varsayımların geçerliliği hakkında toplu olarak sorgulama yapacak ve tartışacaklardır. Katılımcılar, atölye çalışmaları sırasında soyut, somut veya görsel fikirler üretebilecek, geliştirebilecek ve iletebileceklerdir.

Proje döngüsü yönetimine (PCM) dayalı bir hibe teklifi geliştirme eğitimi olacaktır. Eğitim, SuTP ve LHC girişimcilerinin işlerini finanse etmek için yerel ve AB temelli finansmana erişme kapasitelerini artıracaktır. Eğitim, katılımcıların beceri seviyelerine göre düzenlenecek ve kritik başarı faktörlerini, iyi ve kötü örnekleri ve gruplar halinde mini projelerin geliştirilmesini içerecektir.

Faaliyetin hedefi, iş fikirleri geliştirmesi gereken SuTP ve LHC girişimcileri için atölye hizmetleri kurmaktır. Çalıştaylar, ilk düşünceler, bunların fikirlere dönüşmesi ve fikirlerin arkasındaki varsayımların geçerliliği hakkında toplu olarak sorgulama yapacak ve tartışacaklardır. Katılımcılar, atölye çalışmaları sırasında soyut, somut veya görsel fikirler üretebilecek, geliştirebilecek ve iletebileceklerdir.

Proje döngüsü yönetimine (PCM) dayalı bir hibe teklifi geliştirme eğitimi olacaktır. Eğitim, SuTP ve LHC girişimcilerinin işlerini finanse etmek için yerel ve AB temelli finansmana erişme kapasitelerini artıracaktır. Eğitim, katılımcıların beceri seviyelerine göre düzenlenecek ve kritik başarı faktörlerini, iyi ve kötü örnekleri ve gruplar halinde mini projelerin geliştirilmesini içerecektir.

SuTP ve LHC girişimcilerinin ulusal ve uluslararası pazarlara daha etkin bir şekilde erişmeleri için üç kategoride eğitim verilecektir. Bu eğitim, katılımcıların kendi hedefleri için doğru ürünü seçmeyi, ilgili pazarı değerlendirmeyi, rekabeti anlamayı, doğru platformu bulmayı ve işi büyütmeyi öğrenecekleri e-ticaretin temelleri hakkındadır.

Bu eğitim dijital pazarlama hakkındadır. Dijital pazarlama kavramı, çevrimiçi bir iş kurma, pazarlanan ürün ve hizmetlere müşteri erişimi, çevrimiçi reklamcılık, işi diğer ülkelere genişletme, mobil pazarlama, e-posta pazarlaması ve sosyal medya reklamcılığı ile ilgili temel bilgileri kapsar.

Bu eğitim ihracat üzerinedir. Ders, kavramsal açıklamalar, ana mevzuat, ihracat süreçleri, belgeler ve işlemler ile ilgili temel bilgileri kapsayacaktır.

Şirket yöneticileri, işletme sahipleri, uzman akademisyenler gibi girişimcilik ekosistemi aktörleri ile SuTP ve LHC girişimcilerinin ağlarını artıracak girişimcilik kulübü kurulacaktır ve toplam 6 toplantı gerçekleştirecektir. Bu toplantı birincisidir.

 Endüstriyel tasarım, ürün geliştirme, üretim, e-ticaret, markalaşma, ihracat vb. belirli konularda problem çözme üzerine 25 kişilik 2 adet dijital atölye/çalıştay yapılacaktır. Mantıksal Çerçeve Detayı YOK.

Şirket yöneticileri, işletme sahipleri, uzman akademisyenler gibi girişimcilik ekosistemi aktörleri ile SuTP ve LHC girişimcilerinin ağlarını artıracak girişimcilik kulübü kurulacaktır ve toplam 6 toplantı gerçekleştirecektir. Bu toplantı ikincisidir.

Girişimciler tarafından Uluslararasılaşma ve ihracat gibi projede belirtilen konularla ilgili 2 adet deneyim paylaşımı semineri gerçekleştirilecektir. Kişi sayısı ve Mantıksal Çerçeve Detayı Yok.

Şirket yöneticileri, işletme sahipleri, uzman akademisyenler gibi girişimcilik ekosistemi aktörleri ile SuTP ve LHC girişimcilerinin ağlarını artıracak girişimcilik kulübü kurulacaktır ve toplam 6 toplantı gerçekleştirecektir. Bu toplantı üçüncüsüdür.

Şirket yöneticileri, işletme sahipleri, uzman akademisyenler gibi girişimcilik ekosistemi aktörleri ile SuTP ve LHC girişimcilerinin ağlarını artıracak girişimcilik kulübü kurulacaktır ve toplam 6 toplantı gerçekleştirecektir. Bu toplantı dördüncüsüdür.

Metal imalat sektöründeki SuTP ve LHC işletmelerinin/girişimcilerinin ürünlerini, hizmetlerini ve akranlarıyla ağlarını tanıtmak için bir araya geldikleri bir ticaret fuarı düzenlenecektir. (Platformlar aracılığı ile planlama & B2B)

Şirket yöneticileri, işletme sahipleri, uzman akademisyenler gibi girişimcilik ekosistemi aktörleri ile SuTP ve LHC girişimcilerinin ağlarını artıracak girişimcilik kulübü kurulacaktır ve toplam 6 toplantı gerçekleştirecektir. Bu beşincisidir.

Başarı öykülerini paylaşmak için SuTP ve LHC işletmelerinin temsilcilerini bir araya getirecek ve deneyimlerin paylaşılacağı kapsayıcı bir girişimcilik konferansı düzenlenecektir.

Şirket yöneticileri, işletme sahipleri, uzman akademisyenler gibi girişimcilik ekosistemi aktörleri ile SuTP ve LHC girişimcilerinin ağlarını artıracak girişimcilik kulübü kurulacaktır ve toplam 6 toplantı gerçekleştirecektir. Bu altıncısıdır.

SuTP ve LHC’ler ile sektör temsilcileri arasında ilişkileri geliştirmek için resmi olmayan kanallar oluşturmak için 3 adet açık hava etkinliği düzenlenecektir.

Proje faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için yerel paydaşların temsilcileriyle 1 gün içerisinde 3 toplantı düzenlenecek. Birincisi Ankara’daki STuP ve LHC girişimci ve işletmelerinin temsilcileri için düzenlenecek. İkinci toplantı, Ankara’da SuTP’lere ve hassas durumdaki LHC’lere hizmet veren STK’ların temsilcileri ile düzenlenecektir. Üçüncü toplantı, bölgedeki üniversitelerin, organize sanayi bölgelerinin ve odaların temsilcilerini hedef alacak. Her toplantıya 25 kişi toplamda 75 kişi katılacaktır. Ayrıca bu kişilerin de dahil olduğu 3 Webinar düzenlenecektir. Her Webinara 30 kişi toplamda 90 kişi katılacaktır. Bir basın açıklaması yapılacaktır.

Proje faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için yerel paydaşların temsilcileriyle 1 gün içerisinde 3 toplantı düzenlenecek. Birincisi Ankara’daki STuP ve LHC girişimci ve işletmelerinin temsilcileri için düzenlenecek. İkinci toplantı, Ankara’da SuTP’lere ve hassas durumdaki LHC’lere hizmet veren STK’ların temsilcileri ile düzenlenecektir. Üçüncü toplantı, bölgedeki üniversitelerin, organize sanayi bölgelerinin ve odaların temsilcilerini hedef alacak. Her toplantıya 25 kişi toplamda 75 kişi katılacaktır. Ayrıca bu kişilerin de dahil olduğu 3 Webinar düzenlenecektir. Her Webinara 30 kişi toplamda 90 kişi katılacaktır. Bir basın açıklaması yapılacaktır.

Kapanış Konferansı başlamadan önce bir basın toplantısı düzenlenecektir. Kapanış konferansının amacı uzmanları, şirket temsilcilerini, SuTP ve LHC topluluklarından girişimcileri, yerel STK’lardan ve odalardan insanları bir araya getirmektir. Hedef gruplar ve nihai yararlanıcılar önünde eylemin başarıları hakkında konuşacaklar. Panel iki oturumdan oluşacaktır. Nihai raporun kısa sunumunun ardından katılımcılar, Ankara’daki makine, ekipman ve metal sektörü için ürün tasarımı, geliştirme ve girişimcilik konularında 3D-CEN’in önemine değinecekler. İkinci oturumda, GU, ASO ve ortakları, proje sırasında karşılaşılan tehditleri ve fırsatları tartışacaklar. Ayrıca, yeni projelere dönüştürülebilecek gelecek planlarını da dikkate alacaklardır. 100 kişi katılacaktır.

Bize Bir Mesaj Bırak

Hızlı İletişim

Cinsiyet *