BAŞLANGIÇ TOPLANTISINA 5 KURUMDAN 17 KİŞİ KATILDI

Başlangıç toplantısı, yaklaşık 17 kişinin katıldığı bir açılıştan sonra, “iş ve istihdam politikaları” konulu panel şeklinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantı esnasında ASO Ekonomi Müşaviri Sayın Prof. Dr. Murat Çetinkaya, Ankara OSTİM OSB Teknoloji Merkezi ve Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Koordinatörü Sayın Dr. İlhami Pektaş, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Dış Ticaret Uzmanı Sayın Arif Aktaş katıldı. İki gün süreyle gerçekleşen toplantı esnasında katılımcılar sanayi bölgelerinde çalışan girişimcilerden bahsederek toplantıya aktif bir şeklide katıldı.

PROJE 1,5 YIL SÜRECEK

Toplantı bir açılış sunumu ile başladı başlangıç toplantısının konuşmasını yapan Akademisyenler Birliği Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail ŞAHİN, derneğin daha önce yapmış olduğu ve hali hazırda yürüttüğü projelerden bahsederek birçok alanda Türkiye’nin gelişimi için nasıl mücadele ettiklerini anlattı. Bu projenin bir buçuk sene süreceğinin altını çizen Şahin, katılımcılara katılmalarından dolayı teşekkür etti.

Toplantıda ortaklar, sanayi bölgelerinde çalışan yerli vatandaşları ve göçmenlerin durumunu analiz etmek amacıyla çalışan sayısı, çalışanların yetkinlikleri, çalışanların iş kolları gibi belirleyici sorular üzerinden diyalog kurdu.

Şahin, katılımcılara proje hakkında özet bilgiler verdikten sonra proje kapsamında uygulanacak çeşitli faaliyetleri ve aktiviteleri detaylandırdı. Kişisel, toplumsal ve küresel kalkınma hedeflerinin sağlanmasında bireyin girişimcilik ruhunun oluşması için en önemli ihtiyaçlardan biri olan eğitimin öneminden bahsetti.

Girişimci ruhun Türk sanayisinin gelişimi için katalizör olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Murat ÇETİNKAYA “Projenin ana hedeflerinden biri olan işgücü piyasası ihtiyaçlarına uygun becerilerin geliştirilmesi, metal imalat sektörüne yönelik mesleki ve teknik kapasite artırımı ve bireylerin inovatif becerilerinin geliştirilmesi Türk sanayisine olumlu yönde katkı sağlayacaktır.” dedi.

Toplantıda, Türkiye’ye göç eden geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin, Türkiye iş gücü piyasasına erişimlerinde karşılaştıkları sorunlar ve çalışma hayatında yaşadıkları deneyimler örneklendirerek açıklandı. Türk vatandaşların ve Suriyeli girişimcilerin iş ve istihdam alanlarında girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi ve bu alandaki sorunlara yönelik çözüm geliştirme önerileri el alındı.

TEŞEKKÜRLER

Toplantı sonunda katılımcılar proje koordinatörü Şahin’e teşekkürlerini iletti. Etkinlik değerlendirme anketinde de organizasyon katılımcılardan tam puan aldı.

Toplantının ardından tüm katılımcılar yemek organizasyonuna geçti.