Fikir Geliştirme Çalıştayları Hizmet Alımı

Gazi Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu Avrupa Birliği (AB) tarafından ENHANCER programı kapsamında desteklenen ICMPD/2022/ENHANCER-353-1222337 kodlu projede ekli listede ayrıntıları verilen “Fikir Geliştirme Çalıştayları Hizmet Alımı ile ilgili yaklaşık maliyet tespitine ihtiyaç duyulmaktadır. İhaleye katılmak isteyen şirketlerin aşağıdaki dosyayı 25.11.2022 saat 17.00’a kadar belirlenen şartlara göre düzenlemesi ve proformalarını göndermesi gerekmektedir.