Son Gelişmeler

Son gelişmeleri, haberleri, ilanları ve duyuruları takip edin.

Proje Hakkında

“SuTP Inclusive Entrepreneurship, Product Design and Development Services” projesi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliği ile ICDPM tarafından yürütülen ENHANCER Projesi – Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonuyla Gazi Üniversitesi ve Ankara Sanayi Odası tarafından yürütülmektedir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliği ile ICDPM tarafından yürütülen ENHANCER Projesi – Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonuyla Gazi Üniversitesi tarafından “SuTP Inclusive Entrepreneurship, Product Design and Development Services” projesi yürütülmektedir.

Proje, Ankara’nın en gelişmiş sektörlerinden biri olan ve SuTP ve LHC girişimcilerine iş ve istihdam olanakları sağlayan makine, teçhizat ve metal üretimi (MAM) sektörüne odaklanıyor. Metal imalat sektöründe ücretsiz ürün tasarımı ve modelleme, prototip oluşturma, girişimcilik ve kapasite geliştirme hizmetleri ve ağ oluşturma yoluyla girişimcilik gelişimini desteklemek için hem SuTP’ler hem de LHC’ler için ortak kullanım tesisi kurulacaktır. Projenin genel amacı; metal imalat sektöründe endüstri-akademi iş birliği yoluyla ortak kullanım tesisi, girişimcilik, endüstriyel tasarım ve 3D modelleme merkezi (3D-CEN) oluşturmaktır.

Proje kapsamında geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşlarının metal imalat sektörüne ve prototiplemeye yönelik teknik kapasiteleri ve girişimcilik becerileri artırılacaktır. Türk Sanayisi projenin hedef kitlesiyle buluşturulacaktır. Proje kapsamında 4 Fikir Geliştirme Atölye çalışması, 4 TR ve AB kaynaklı Finansman Fırsatları Eğitimi, Girişimcilik Kulübünün oluşturulmasına yönelik 6 toplantı, 4 E-ticaret eğitimi, 4 Dijital Pazarlama Eğitimi, 4 İhracat Eğitimi, 1 Ticaret Fuarı, 1 Girişimcilik Konferansı, 3 Açık Hava Etkinliği, 2 Adet Dijital Atölye, 2 adet Web Seminerleri verilecektir. Ayrıca fikri mülkiyet haklarına, iş yaratma süreci ve prosedürlerine ve Uluslararasılaşma, markalaşma ve ihracat konularına yönelik danışmanlık hizmeti verilecektir.  Proje sonuçları ise paydaşlarla yüzyüze 3 toplantı ve 3 Web Semineri olarak gerçekleşecektir. Projenin sonunda ayrıca geniş katılımlı bir kapanış paneli gerçekleştirilecektir.

Proje Hedefleri

Genel olarak, makine, teçhizat ve metal imalat sektöründeki SuTP’ler ve yerel girişimciler için girişimcilik ekosisteminin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Genel olarak, çağrının küresel hedefi ile güçlü bir şekilde ilişkili olan makine, teçhizat, metal imalat sektöründeki SuTP’ler ve LHC’ler girişimcileri için girişimcilik ekosisteminin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Özel olarak ise, girişimcilik, endüstriyel ürün tasarımı, 3D modelleme ve 3D prototip baskı hizmeti sunmak için SuTP’ler ve LHC’lerle birlikte çalışabilecek ortak kullanım merkezi oluşturmaktır.

Buna ek olarak, iş yaratma ve ölçeklendirme için kritik öneme sahip eğitimler, koçluk ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla girişimcilere önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Bu hizmetler fikir üretme, iş yaratma ve finansman prosedürleri ile ilgili fikri mülkiyet hakları alanlarında yer alacaktır.

Bu bağlamda, SuTP ve LHC girişimcilerinin piyasa aktörleriyle olan beceri ve bağlantılarını geliştirerek ihracat kapasitesini ve ağını artıracaktır. E-ticaret, dijital pazarlama, markalaşma, uluslararasılaşma ve ihracat konularında ihracat ve danışmanlık hizmetlerinde kapasite geliştirme eğitimleri girişimcilerin ihracat kapasitesine katkı sağlayacaktır.

Gazi Üniversitesi (GÜ), öğrencilere ve akademisyenlere hizmet veren yerel bir ortak kullanım tesisi olan 3D modelleme ve 3D baskı laboratuvarlarına sahiptir. Bu laboratuvar yükseltilecek ve SuTP’ler ve LHC’ler için 3D modellemede ürün tasarım ve geliştirme hizmetinin önemli bir parçası olacak. Böylece proje bu konuda teknik ve kurumsal kapasite geliştirecektir.

Proje Ortakları

Projenin başvuru sahibi Gazi Üniversitesi ve eş-başvuru sahibi Ankara Sanayi Odasıdır (ASO). Proje ortakları arasında yedi organize sanayi bölgesi ve Ankara’dan bir STK yer alıyor.

Projede bir başvuru sahibi, bir eş-başvuru sahibi ve sekiz ortak bulunmaktadır.

Projenin başvuru sahibi Gazi Üniversitesi’dir (GÜ).

Mühendislik, teknoloji ve eğitim de dahil olmak üzere çeşitli fakültelere sahiptir. Gazi üniversiteside kendi işini kurmak isteyen mevcut ve geçmiş öğrencilere ulaşmak için kritik öneme sahip bir kariyer yönetim merkezi ve mezunlarla ilişkiler ofisi bulunmaktadır. Ayrıca Gazi üniversitesi, odalar, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler ve ilgili kamu kurumları gibi girişimcilik ekosistemi aktörleri ile yakın ilişkileri bulunmaktadır. Girişimcilik, ürün tasarımı, 3D geliştirme ve 3D baskı konularında AB projelerini hayata geçirdi. Akademik uzmanlığı, AB proje deneyimi ve Ankara’daki güçlü ağı ile Gazi üniversitesi güçlü teknik ve yönetim kapasitesine sahip olup gerektiren uzmanlığı kapsamaktadır.

Eş-başvuru sahibi Ankara Sanayi Odası’dır (ASO).

Ankara genelinde 5870 üye üretici ile imalat sanayiinin merkezi olan Ankara Sanayi Odası’dır. Ayrıca Ankara’da iki organize sanayi bölgesine sahiptir ve Türkiye genelindeki sanayi odaları ve kritik üretim aktörleri ile güçlü bir ağa sahiptir. Ankara sanayi odası metal imalat sektöründe ortak kullanım merkezi oluşturmak için güçlü teknik ve yönetim kapasitesine sahiptir.

Proje ortakları arasında yedi organize sanayi bölgesi ve Ankara’dan bir STK yer alıyor.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM)

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO-1)

Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi (ASO-2)

Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi (IVO)

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (ANO)

Başkent Organize Sanayi Bölgesi (BAO)

Ankara Uzay ve Havacılık Organize Sanayi Bölgesi (UHO).

Bunlar, SuTP’lere ve LHC’lere ait KOBİ’lere erişimimizi kolaylaştıracak ve projenin ağ oluşturma ve yaygınlaştırma çabalarına güçlü bir şekilde katkıda bulunacak yerel imalat sektörünün kalbidir.

Son ortak, projenin SuTP girişimcilerine ve KOBİ’lere erişimi, ağ oluşturma ve yaygınlaştırma çabalarına katkıda bulunacak bir Suriyeli iş adamları derneği olan Orta Doğu İş adamları Derneği’dir (OTID).

Katma Değer Öğeleri

SuTP’lerin ve LHC’lerin Ankara’da girişimciliğe, istihdama ve sosyal uyumuna katkıda bulunmak için 3D-Modelleme üzerine ilk ortak kullanım tesisi kurulmuş olacaktır. 

Birincisi, proje yenilikçi olmasının yanısıra 3D Modelleme SuTP’lerin ve LHC’lerin Ankara’da girişimciliğe, istihdama ve sosyal uyumuna katkıda bulunmak için ilk ortak kullanım tesisi kurulmuş olacaktır. 3D Modelleme, makine, teçhizat ve metal sektöründe yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

İkincisi, proje Ankara’da akademi-sanayi iş birliğine katkıda bulunacaktır. Bir devlet üniversitesi, bir sanayi odası, 7 organize sanayi bölgesi, bir STK ve KOBİ’lerin devlet politikaları doğrultusunda Ankara’da girişimciliği, B2B ağını ve ihracat kapasitesini geliştirmek için iş birliği yapacakları kamu ve özel ortaklığı teşvik edecektir.

Üçüncüsü, 3D Modelleme, diğer yerel topluluklar, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri, odalar için çoğaltma için en iyi uygulama modeli olacaktır.

Dördüncüsü, proje yeni işletmeler ve iş ölçeklendirmeleriyle Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkileyecektir.

Beşincisi, proje eğitimleri sonrasında Gazi Üniversitesi tarafından onaylanmış sertifikalar sağlayarak katılımcı kursiyerlerin gelecekteki kariyerlerine katkı sağlayacaktır.

Altıncısı, proje Ankara’daki SuTPs kapsayıcı girişimlerinin takibi için konsorsiyum için sinerji yaratacaktır.

Son olarak, proje Ankara ve Türkiye’deki girişimciler arasında AB’ye görünürlüğü ve desteği artıracak ve Türkiye’nin AB’ye ekonomik ve sosyal entegrasyonuna katkıda bulunacaktır.

18 AY İÇİNDE

EğitimlerAtölye ÇalışmalarıWebinarlarKonferanslarTicaret Fuarı

Proje boyunca gerçekleşecek olan tüm faaliyetleri yakından takip edin ve çeşitli fırsatlardan yararlanın. Fikir geliştirme atölyeleri, girişimcilikle ilgili çeşitli eğitimler, girişimcilik kulübü toplantıları, webinarlar, açık hava etkinliklerini ve ticaret fuarını kaçırmamak için şimdi proje takvimini inceleyin.

3D-CEN LABORATUVARI

Proje kapsamına kurulan teknolojik 3D-CEN Laboratuvarından faydalanın.

  • 3 Boyutlu Modelleme
  • Prototipleme İmkanları

  • Teknik Danışmanlıklar
  • Endüstriyel Tasarım Eğitimleri

3 Boyutlu modelleme, prototipleme, eğitim hizmetleri, atölye koçluğu, danışmanlık gibi hizmetleri sağlamak için 3D-CEN kurulmuştur. 3D-CEN Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümünde yer almaktadır. 3D-CEN, eğitim için masaüstü bilgisayarlar, CAD ve prototipleme yazılımları, 3D yazıcılar, ergonomik mobilyalar ve akıllı tahtayla donatılmıştır. 3D-CEN laboratuvarında çalışan daimi personel bulunmaktadır.

PLATFORMLARI TANIYIN

Projenin hedefleri doğrultusunda kurulan platformları inceleyin.

Çevrimiçi Hizmetler

Ürün tasarlama, modelleme ve prototipleme için uzmanlardan destek alın. Fikri mülkiyet hakları, iş yaratma süreci ve prosedürleri, uluslararasılaşma, markalaşma ve ihracat konularında danışmanlık alın.

B2B Ağı

Business to Business (B2B) ağına kayıt olun ve işletmeden işletmeye pazarlama, işbirlikçi problem çözme, deneyim paylaşımı ve yurtiçi ve uluslararası pazarlara nüfuz etmek için makine, ekipman ve metal imalat sektöründeki deneyimlerinizi paylaşın.

Şirketler Arası Platform

Metal imalat sektöründe bulunan yerel girişimci ya da SuTP girişimcisiyseniz platforma kayıt olun. Platformun amacı küçük işletmeler arasındaki kapsayıcı işbirliğine katkıda bulunmaktır.

Girişimcilik Kulübüne Katılın

Girişimcilik dünyası için yeni bir adaysanız, yeni bir soluk, yeni fikirler ve işbirliği fırsatları arıyorsanız, Girişimcilik Kulübü Dijital Ağı sizin için biçilmiş kaftan! Bu heyecan verici dijital platform, girişimciler ve girişimci adayları için işbirliği, bilgi paylaşımı ve eğitim imkanlarını bir arada sunarak iş dünyasına adım atmanızı kolaylaştırıyor.

Foruma kayıt olarak, siz de Enhancer projesi, Eğitim/Kişisel Gelişim, Ürün Tasarımı, İş Fikri, Girişimcilik Ekosistemi, Genel Girişimcilik Konuları ve Finans gibi çeşitli alanlarda başarılı iş adamları, akademisyenler ve sektör profesyonelleri ile fikir alışverişinde bulunabilir, iş fikirlerinizi geliştirerek başarıya ulaşma yolunda ilerleyebilirsiniz.

Girişimcilik Hizmetleri Alın

Ürün tasarlama, modelleme ve prototipleme için uzmanlardan çevrimiçi ya da yüz yüze destek alın. Ayrıca fikri mülkiyet hakları, iş yaratma süreci ve prosedürleri, uluslararasılaşma, markalaşma ve ihracat konularında profesyonellerden ücretsiz danışmanlık desteği alın.

Atölye Çalışmalarıyla

Yaratıcılığını TetikleFikir GeliştirPotansiyelini Fark Et

Proje kapsamında interaktif bir ortamda fikir geliştirme atölyeleri düzenlenecektir. Bu çalışmanın hedefi iş fikri geliştirmek isteyen girişimcilere uygun ortam sağlayarak fikirlerin temellerini güçlendirmektir.

Fikir Geliştirme Atölyeleri (Tamamlandı)

İnteraktif bir ortamda fikir geliştirmeyi kolaylaştırmak için atölye çalışmaları düzenlenecektir. Bu atölye çalışmaları sayesinde iş fikirleri geliştirmesi gereken SuTP ve yerel girişimciler ilk adımlarını atacaktır. Atölye çalışmaları, ilk düşünceler, bunların fikirlere dönüşmesi ve fikirlerin arkasındaki varsayımların geçerliliği hakkında toplu olarak sorgulama hakkında tartışmaları kolaylaştıracaktır. Katılımcılar, atölye çalışmaları sırasında soyut, somut veya görsel fikirler üretebilecek, geliştirebilecek ve iletebileceklerdir.

Toplam Katılımcı 80 Kişi
20 Kişilik 4 Atölye Çalışması
Ocak – Nisan 2023

PROJE EKİBİ

Proje süresi boyunca görev yapacak proje koordinatörünü, proje asistanını ve iletişim uzmanını tanıyın.

UZMANLAR

Proje süresi boyunca görev yapacak uzmanları tanıyın.

“Network”

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Doç. Dr. Murat DÖRTERLER, proje boyunca girişimcilik kulüplerinden, şirketler arası platformdan ve B2B ağından ve etkinliklerden sorumlu olacaktır.

Doç. Dr. Murat Dörterler

“Mühendislik”

Saha tecrübesi yüksek bir isim olan Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliğinden Dr. Harun GÖKÇE, proje boyunca 3D-CEN’de ürün tasarımı, geliştirme ve prototipleme hizmetleri verecektir.

Dr. Harun Gökçe

“Tasarım”

Ürün tasarımı alanında yetkin olan Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliğinden Arş. Gör. Neslihan TOP, proje boyunca 3D-CEN’de ürün tasarımı, geliştirme ve prototipleme hizmetleri verecektir.

Arş. Gör. Neslihan Top

Finansal Fırsatlar Eğitimi

2023 Ekim ayında 1 defa gerçekleşecek TR ve AB Kaynaklı Finansman eğitimine katılın.

Eğer bir girişimciyseniz ya da ilerde girişimci olmak istiyorsanız hayalleriniz için nasıl fon yaratacağınız hakkında bilgi sahibi olmak sizin için faydalı olacaktır. Bu eğitimin toplam kontenjanı 100 kişidir. Katılımcıların 60’ı SuTP, 40’ı yerel girişimci olacaktır. 

E-Ticaret Eğitimi

2023 Ekim ayında 2 defa gerçekleşmesi planlanan E-Ticaret eğitimine katılın.

E-ticaret işi için pazar araştırması, planlama ve reklam gereklidir. E-ticaretle ilgili temel iş bilgileri, çeşitli e-ticaret araçlarının ve platformlarının ince noktalarını öğrenin. Toplam kontenjan 100 kişidir. Katılımcıların 60’ı SuTP, 40’ı yerel girişimci olacaktır.

Dijital Pazar Eğitimi

2023 Ekim ayında 1 defa gerçekleşmesi planlanan Dijital Pazar eğitimine katılın.

Teknolojinin hızlı değişimiyle birlikte günümüz pazarları da dijital ortama taşındı ve fiziki pazarlardan çok daha karmaşık bir yapıya büründü. Eğer bir girişimci adayı olarak dijital pazarların incelikleri hakkında deneyim sahibi olmak istiyorsanız bu eğitime katılın.
Toplam kontenjan 100 kişidir. Katılımcıların 60’ı SuTP, 40’ı yerel girişimci olacaktır.

İhracat Eğitimi

2023 Ekim ve Kasım aylarında 4 defa gerçekleşmesi planlanan İhracat eğitimine katılın.

Girişimcilerin büyük çoğunluğunun hedefleri arasında ihracat vardır. Eğer bir girişimci adayıysanız dünyaya nasıl açılacağınızı bilmeniz sizi bir adım öteye taşıyabilir. İhracat eğitimine katılın ve potansiyelinizi ortaya çıkarın. Toplam kontenjan 100 kişidir. Katılımcıların 60’ı SuTP, 40’ı yerel girişimci olacaktır. 

Bize Bir Mesaj Bırak

Hızlı İletişim

Cinsiyet *

E-posta                                         enhancer@gazi.edu.tr

Web Sayfası                                 https://enhancer.gazi.edu.tr/

Web Sayfası                                 https://enhancewithgazi.org/

Telefon                                         +90 312 202 8634

Posta Adresi                                 G.Ü Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Müh. Böl. Emniyet Mahallesi Bandırma Caddesi No 6/19 06560 Yenimahalle – ANKARA

Lokasyonumuz Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşkesi içerisindedir Ankara’nın merkezinde bulunan ofisimiz Belediye Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Dolmuş ve Ankaray güzergahında yer almaktadır.  

Proje Takvimi

Proje boyunca gerçekleşecek tüm faaliyetleri görün ve temasta kalın.